Servis klimatizácie

Úkony zahrnuté v cene servisu klimatizácie

 • Kontrola vnútornej jednotky
 • Demnontáž filtrov vnútornej jednotky a ich vyčistenie
 • Dezinfekcia vnútornej jednotky klimatizácie
 • Montáž vyčistených filtrov späť do vnútornej jednotky
 • Vyčistenie vonkajšej jednotky klimatizácie
 • Kontrola elektrickej časti klimatizačných jednotiek
 • Kontrola tlaku a chladiva kliamtizácie 


  Cena za servis klimatizácie – 50€ 
  Cena za servis nami montovanej klimatizácie 35€